هدف مرد

تعطیل شد

» تعطیل شد :: ۱۳٩۳/٤/٧
» sms :: ۱۳٩۳/٤/۳
» لبخند تو :: ۱۳٩۳/۳/٢۸
» دلم میخواهد :: ۱۳٩۳/۳/٢۸
» عشق در قلب ما :: ۱۳٩۳/۳/٢۸
» به سلامتی ... :: ۱۳٩۳/۳/۱٩
» احساس داری ؟ :: ۱۳٩۳/۳/۱٦
» میدونی عشق بازی یعنی چی؟ :: ۱۳٩۳/۳/۱٢
» اتفاق خوب :: ۱۳٩۳/۳/۱٢
» کپی رایت :: ۱۳٩۳/۳/۱٢
» دلــــم را می لرزاند :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» همین که باشی :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» حس قلب آدمها :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» دنیا تو باشد :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» به دلم موند ! :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» مواظب خودت باش ! :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» دلم تنگ شده :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» حق هر زوج عاشقیست :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» ﺷﺐ ﺁﺭﻭﻡ :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» خیلی دوستت دارم عزیزم :: ۱۳٩۳/۳/٥
» قصر من :: ۱۳٩۳/۳/٥
» فکرشو بکن :: ۱۳٩۳/۳/٥
» تپش قلب :: ۱۳٩۳/۳/٥
» خوشبختی یعنی :: ۱۳٩۳/۳/٥
» لحظه های ناب :: ۱۳٩۳/۳/۳
» اگه کسی رو دوست داری :: ۱۳٩۳/۳/۱
» یعنی این روز رو میبینم؟؟؟ :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» میگی مهم نیست :: ۱۳٩۳/٢/٢٩
» هر بویی تو نمیشود :: ۱۳٩۳/٢/٢٦
» اندازه ندارد :: ۱۳٩۳/٢/٢٦
» خواب طولانی :: ۱۳٩۳/٢/٢٦
» روزهای بی تو :: ۱۳٩۳/٢/٢٦
» اشک چشمات :: ۱۳٩۳/٢/٢٥
» جان تو به جانم :: ۱۳٩۳/٢/٢۳
» عشقبازی :: ۱۳٩۳/٢/٢۳
» عاشقی بی منت :: ۱۳٩۳/٢/٢۳
» نزدیک تو :: ۱۳٩۳/٢/٢۳
» نهایت خوشبختی :: ۱۳٩۳/٢/٢۳
» معنی دوستت دارم :: ۱۳٩۳/٢/٢۳
» دوستت دارم :: ۱۳٩۳/٢/٢۳
» هیچ میدانی ؟؟؟ :: ۱۳٩۳/٢/٢۳
» عاشق عشق :: ۱۳٩۳/٢/٢۳
» میخواهم :: ۱۳٩۳/٢/٢۳
» ساده بودم :: ۱۳٩۳/٢/٢۳
» سرت را :: ۱۳٩۳/٢/٢۱
» برات میمیرم :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
» بوسه های داغ تو :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
» یعنی میرسه ... ؟ :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
» خاص :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
» زندگی بازتاب اندیشه :: ۱۳٩۳/٢/۱۱
» بدترین ظلم معشوق :: ۱۳٩۳/٢/۱۱
» ناز عزیزم :: ۱۳٩۳/۱/۳٠
» ای خدا جونم من از تو میخوام :: ۱۳٩۳/۱/۱۱
» به سلامتی اون پسرایی که :: ۱۳٩۳/۱/٦
» به سلامتی :: ۱۳٩۳/۱/٦
» آرزو :: ۱۳٩۳/۱/٦
» مرد باس :: ۱۳٩۳/۱/٦
» تاریک بــاد ! :: ۱۳٩۳/۱/٦
» خواب :: ۱۳٩۳/۱/٦
» تفاهم در زندگی :: ۱۳٩۳/۱/٦
» خـودم با خودم :: ۱۳٩۳/۱/٦
» مرخصی ندارد عشق :: ۱۳٩۳/۱/٦
» ساز نفسها :: ۱۳٩۳/۱/٦
» زندگی رهگذر :: ۱۳٩۳/۱/٦
» عاشق از معشوق :: ۱۳٩۳/۱/٦
» مردباس :: ۱۳٩۳/۱/٦
» عشق :: ۱۳٩۳/۱/٦
» شاه دنیا :: ۱۳٩۳/۱/٦
» زیبا تر از زیبا :: ۱۳٩۳/۱/٦
» عیدت مبارک :: ۱۳٩۳/۱/٤
» زندگی :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» تلخ ترین واقعیت :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» آرامش :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» احساس :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» ب.سیئن :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» حضور زندگی من :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» آهنگ روزگار :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» یه وقتهایی هست :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» مرد واقعی :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» دور دور دور :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» دور دور دور :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» ” ممنوع است ” :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
» دوستت دارم :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
» تنها :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
» راحت میگویند :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
» ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻋﻤﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» نه میگوید بیا :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» هوس کردم :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» غاشق :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» خدا جونم :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» باران باشد :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» تمام دنیا :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» کسی رو دارم :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» مرا ببوس :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» میزان دوست :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» به دیدار گل :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» مرد و زن :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» بر سر خاک من :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» نا ممکن :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» دل که گرفت :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» خانوم جونم :: ۱۳٩٢/۱٢/٦
» گه گاهی :: ۱۳٩٢/۱٢/٦
» شوق دیدار :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» کمکم کن خدا ...! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٢
» خدایا :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» وقتی تو در کنارمی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۱
» عاشق :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» خانه آخرت - هدف مرد :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» داستان خلقت زن :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» بدون متن :: ۱۳٩٢/٩/۳
» گریه مرد :: ۱۳٩٢/۸/٢۳
» چراغ خواب :: ۱۳٩٢/۸/٢٢
» قول :: ۱۳٩٢/۸/۱۳
» تلخی حرف :: ۱۳٩٢/۸/۱٠
» زن شیطان نیست :: ۱۳٩٢/٧/۱٩
» دلتنگی :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» یه روزی :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» حس خوب بودن :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» نبودن :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» عشق یعنی :: ۱۳٩٢/٦/٢٤
» ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ :: ۱۳٩٢/٦/٢٢
» زندگی ... :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» خاطرات :: ۱۳٩٢/٦/۸
» حراج زندگی :: ۱۳٩٢/٦/۸
» دل گرفته :: ۱۳٩٢/٦/۸
» یه "زن" :: ۱۳٩٢/٦/٥
» زن ... :: ۱۳٩٢/٦/٤
» از یاد رفته ... :: ۱۳٩٢/٦/۳
» دلم گرفته :: ۱۳٩٢/٦/۱
» خدایـ ـ ـا :: ۱۳٩٢/٥/۳٠
» اگر زنی را دوست داری.... :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» پرسیدن :: ۱۳٩٢/٥/٢٦
» زن ... :: ۱۳٩٢/٥/۱٩
» به خاطر دوست داشتن :: ۱۳٩٢/٥/۱٤
» فکرت که از سر افتاد :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» محبت :: ۱۳٩٢/٥/۱۱
» لعنت بر دو راهی :: ۱۳٩٢/٥/۱۱
» نشان یار :: ۱۳٩٢/٥/۱۱
» گریه :: ۱۳٩٢/٥/٧
» گاهی وقتها :: ۱۳٩٢/٥/٧
» جوابم کردی :: ۱۳٩٢/٥/٧
» آرزو کن :: ۱۳٩٢/٥/٢
» عــــاشـــق تریـــــن مــــــــرد :: ۱۳٩٢/٥/٢
» اعتـــــــــماد :: ۱۳٩٢/٥/۱
» بـی تــفـآوتـیهـآ... :: ۱۳٩٢/٥/۱
» یه وقتایی بغض داری :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» به تو نیازمندم :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» فعل رفت :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» خواستن یا نخواستن :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» به افتخار همه زنهای ایرانی♥ :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» ویژه مطلب هدف :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» رویا :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» عشق یعنی این... :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» انتظار... :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» تنهایی ... :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» باران :: ۱۳٩٢/۳/۳٠
» تازگی بخشیدن تو :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» بخشش عشق... :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» ببخشایم ای عشق :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» باران :: ۱۳٩٢/۳/٤
» دوست داشتن یک فرشته :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» وبلاگ مشترک :: ۱۳٩٢/٢/٢
» خداحافظ :: ۱۳٩٢/٢/۱
» عشق تو :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» پیر شدن هدف :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» دوستت دارم عشقم :: ۱۳٩٢/۱/٢٧
» آخرین برگ از این وبلاگ :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» عشق شوخی تو :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» از شب بیزارم :: ۱۳٩٢/۱/٢٥
» عشق :: ۱۳٩٢/۱/٢٤
» مردن :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
» بودن برای همیشه :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» رسم زمونه :: ۱۳٩٢/۱/۱٦
» فقط به خاطر تو :: ۱۳٩٢/۱/۱٥
» ترس و وحشت :: ۱۳٩٢/۱/۱٥
» یاد آن دوران بخیر :: ۱۳٩٢/۱/۱۱
» خوش و ناخوشی :: ۱۳٩٢/۱/٩
» دلتنگتم ای یار :: ۱۳٩٢/۱/٧
» چرا ... ؟ :: ۱۳٩٢/۱/٥
» یادی از ما :: ۱۳٩٢/۱/۳
» سلامی به عشق :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» بخشش تو :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
» عذرخواهی :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» بد ترین روز :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» قایقت جادارد؟ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» چقدر زود دیر می شود :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» چرا ... ؟ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» به تو محتاجم :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٥
» دلم ریخت :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٥
» فراموش کردن :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
» دوستت دارم :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
» مهربونم بخند :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
» یادت گرامی باد :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
» آرزوی موفقیت :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
» باز شدن بی موقع دهان :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۳
» دارم یواش یواش احساس سبکی میکنم :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» عشق :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» بسم الله ... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸