هدف مرد

تعطیل شد

بخشش عشق...
ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٢٠  کلمات کلیدی: دل نوشته ، هدف - hadaf ، بخشیدن

می بخشمت بخاطر تمام خنده هایی که از صورتم گرفتی...

بخاطر تمام خنده هایی که به صورتم نشاندی...

می بخشمت به خاطر دلی که برایم شکستی...

بخاطر احساسی که برایم پرپر کردی...

می بخشمت بخاطر زخمی که بر وجودم نشاندی...

بخاطر نمکی که بر زخمم گذاشتی...

و می بخشمت بخاطر عشقی که بر قلبم حک کردی !

و تو هم مرا ببخش ...