هدف مرد

تعطیل شد

جوابم کردی
ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٧  کلمات کلیدی: دل نوشته ، هدف - hadaf ، دل شکسته
پشت تلفن مرا جوابم کردی
گفتی به سلامت و خرابم کردی
یک مرتبه من تمامِ قد لرزیدم
آن دم که مرا شما خطابم کردی
بغضی به نواحی ی گلویم چرخید
وقتی که غریبه ای حسابم کردی
گفتم که دلیل رفتنت آخر چیست؟
گفتی که خداحافظ و آبم کردی
یک لحظه صدای بوق ممتد آمد
گفتم که الو، ولی جوابم کردی