هدف مرد

تعطیل شد

فراموش کردن
ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢٤  کلمات کلیدی: مردن ، فراموش کردن ، بخشیدن ، زیستن

من عاشقانه می بخشم تو را به دست روزگار

خود می روم از این دیار

من عاشقانه می بخشم تو را ،

با تو بودن را ،

با تو زیستن را ،

در کنارت مردن را ،

من عاشقانه می سپرم به دست دیگری تو را

من عاشقانه می بوسم تو را

من عاشقانه می بخشم تو را

و

خود می روم از این دیار

و در آنجا عاشقانه فراموش می کنم تو را