هدف مرد

تعطیل شد

گریه مرد
ساعت ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢۳  کلمات کلیدی: دل نوشته ، هدف - hadaf ، دل شکسته ، گریه مرد

چه حـرف

بی ربـطیست

کـــه مــرد

گریـــه نمــی کند !


گاهـــی آنقدر بغــــض داری ...

کـــه فقـــط


بایــد مـــرد بــاشـی

تـا بتوانی گریـــه کنـــی