کمکم کن خدا ...!

خدایا....!
کوشی....؟
کجایی....؟
بیا کارت دارم....!
کمی بیا جلوتر....!
میخواهم درگوشت چیزی بگویم....!
آری....!
درست حدس زدی....!
این یک اعتراف است....!
من....!
بی او....!
دوام نخواهم آورد....!
میخواهم کنارش باشم....!
همدردش....!
همدلش باشم....!
به زخمهایش التیام....!
وخنده هایش شوق بخشم....!
میشنوی حرفهایم را....؟
گریه ها....!
وبغض هایم را....؟
میشنوی آنچه درونم دارد میسوزد....؟
دود میشود ومثل بخار به آسمان میرود....؟
میشنوی هرآنچه از درونم....!
غوغا میکند وبه بیرون میریزد....؟
میبینی قطره قطره اشکهایم را..
پس منو دریاب تا باشم درکنارش...

/ 4 نظر / 25 بازدید
پاکی

بسیار زیبا وتاثیر گذار موفق باشید

پاکی

بسیار زیبا وتاثیر گذار موفق باشید

یاس

واقعن قشنگ و زیبا بود موفق باشی

پــــــویا

ﺧﺪﺍﯾﺎ... ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺷﮑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﺻﺒﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ سلام ﺑﻪ ﺗﻮ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﮔﺮﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﻧﺴﺒﺘﺶ ﺩﺍﺩﻡ! ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﮔﺮﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻢ ﮐﻮﺭ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻘﺼﺮ ﺭﺍ ﺗﻮ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ! ﻣﺮﺍ ﺑﺒﺨﺶ.......[گل]