کسی رو دارم

کسی را دارم ,
که انقدر برایم کسی هست که ,
نگاهم دنبال کسی نیست
و
این را هزاران بار فرباد میزنم که دیگر
کسی به چشمانم نمی آید
و هیچ نگاهی,
دلم را نمی لرزاند !!!
تنها یک نفر هست که همانند
گنجینه‌ای گرانبها در دلم جای گرفته!!!
.
.
.
انسان که سهل است ,
وجودش را به دنیا هم نمی دهم !

/ 0 نظر / 65 بازدید