اگه کسی رو دوست داری

اگه کسی رو دوســـــت دارید ..
اصلا نذارید احساس تنهایی کنه
تنهایی زیاد ..
هه چی رو خراب میکنه ..
اگه میخواست همش..
تنــــــها باشه ..
پس شما رو میخواست چکار !!
این مدل تنهایی خیـــــلی بدتره
.
با کسی باشی اما انگار نه انگار ..
این نوع دوستی از هـــــــزار تا
تنهای تنها بودن
بــــــــــدتره ...


/ 0 نظر / 14 بازدید