نا ممکن

آنچه ناممکن را..

به واقعیت تبدیل می کند معجزه نیست..

بلکه تدوام است..

مهم نیست که کدام درست است..

مهم باور تو است...


/ 0 نظر / 5 بازدید