شوق دیدار

بـه شـــوق ِ دیــــدارت …

چه آب و جـارویــی

راه انـــداخــتــه انـــد !

چشـم هـا و مـژه هـایـم …
/ 1 نظر / 15 بازدید
shokravi

دانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد . حکیم فردوسی خردمند (◔◡◔)(◕‿◕)(◔◡◔)