مرخصی ندارد عشق

مرخصی ندارد.
حتی وقت استراحت ندارد.
حقوق و مزایا ندارد.
بیمه ندارد.
ترفیع پست و مقام ندارد.
استعفا یا اخراج شدن ندارد.
بازنشستگی و از کار افتادگی ندارد.
با این حال، دوست داشتنی‌ترین شغل دنیاست،
عاشق تو بودن!!

 

/ 0 نظر / 17 بازدید