هر بویی تو نمیشود

هر کسی اگر بوی مرا بدهد
"مــــــن" نمیشود!
و

هر مردی اگر "عطر " ‌تو را داشته باشد
"تــــــو" نیست!
ما بدجور ,
.
.
.
.
.
همدیگر را گم کرده ایـــم.....!
.
.
کاری کردی که شدیم مثل دو تا آدم غریبه
ناراحت

/ 0 نظر / 19 بازدید