ای خدا جونم من از تو میخوام

ای خدا با تمام وجودم از تو میخوام هم برای خودم هم برای دیگران
براتون آرزو میکنم اونی بیاد تو زندگیتون که صبح به صبح
از دیدنش لبخند بزنی و شب به شب هیچ جایی تو دنیا

رو بیشتر از کنار اون واسه خوابیدن نخوای.


/ 1 نظر / 25 بازدید
من

امین