نهایت خوشبختی

برایم مــــــــــهم نیست چه میشود !
.
به همه ی باورهایم ســــــــــوگند ،
هیچ چیزی برایم مهم نیست !
" فرامـــــــــوشت نمــــــی کنم "
یک کلام !!!
و
این یعنی :
.
.
.
.
نهایت " خوشبخــــــــــــتی " !!!

/ 0 نظر / 19 بازدید