# دل_نوشته

دلم میخواهد

دلم میخواهد …  چند وقــتی کرکره دلمو بکشم پاییـــن …  یه پارچـــه سیـاه بزنم درش و بنـویسم:  کسی نمـــــــرده  فقط دلـــــــــم گرفتــــــه…!
/ 0 نظر / 23 بازدید

عشق یعنی

عشـق یعنـﮯ: وقتـﮯ ازت پرسیدن چـﮧ نسبتـﮯ باهاش دارﮮ؟ سـرت رو بالا بگیرﮮ و شجاعانـﮧ بگـﮯ "عشقمه" میفهمـﮯ؟
/ 0 نظر / 16 بازدید