دلم میخواهد

دلم میخواهد …

 چند وقــتی کرکره دلمو بکشم پاییـــن …

 یه پارچـــه سیـاه بزنم درش و بنـویسم:

 کسی نمـــــــرده

 فقط دلـــــــــم گرفتــــــه…!

/ 0 نظر / 5 بازدید