قول

اگه به یــــــه نفر قول دادے باهــــــاش بمونے ...

دیگه حق ندارے چراغ امیــــــد دلشو خــــــاموش کنے ...

رو حرفــــــت باش و عاشقش بــــــاش...

مطمــــــئن باش دنیــــــاشو به پات میــــــریزه...

/ 1 نظر / 15 بازدید
کلبه شعر

زیر چترم تا پایان کوچه همراه شدی کاش هوا همیشه سرد و برفی باشه تا من و تو بهانه ای برای با هم بودن داشته باشیم! وبلاگ زیبایی داری اگه خواستی به منم سری بزن